Lokale economie

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De raad lokale economie is de plaats waar ondernemers zich kunnen uitspreken over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn.  De leden van de adviesraad kunnen optreden als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo is er een snelle doorstroming van de specifieke noden van de ondernemers naar het gemeentebestuur toe. De  adviesraad is bovendien  het geschikte forum voor het gemeentebestuur om aan een grotere basis, de juiste informatie door te geven of om het economisch beleid vooraf te toetsen.

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info