naar inhoud

Jeugdraad

Jeugdraad

Wat doet de jeugdraad

In onze gemeente zijn er heel wat jongeren die zich bekommeren over wat belangrijk is voor de jeugd in onze gemeente. De jeugdraad is de adviesraad (of “officiële spreekbuis”) van kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid kwijt. Want als we een beleid uitstippelt voor kinderen en jongeren, kunnen we jullie toch best even vragen wat jullie zelf belangrijk vinden?

De jeugdraad geeft advies op vraag van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Dit kan werkelijk gaan over alles wat invloed heeft op jullie leefwereld: fuiven, skaten, speelbossen en –terreinen, fietspaden, jeugdhuis, subsidies voor jeugdverenigingen, aanplakzuilen voor affiches van evenementen en zo veel meer.

Daarnaast organiseert de jeugdraad zelf ook heel wat voor kinderen en jongeren in onze gemeente: de jeugdfilms, Spring in’t Veld, Dag in’t Park, …

Wie zit er in de jeugdraad?

In de jeugdraad zitten, naast de bevoegde schepen en de jeugdconsulent, 2 jongeren per jeugdvereniging én geïnteresseerde jongeren. Je kan dus ook lid worden van de jeugdraad zonder dat je lid moet zijn van een jeugdvereniging.

Benieuwd wie er op dit moment in de jeugdraad zit, neem dan een kijkje bij de samenstelling. Je vindt er ook hun contactgegevens, dus je kan hen ook even aanspreken om jouw ideeën door te geven. Ze nemen die dan graag mee naar de jeugdraad.

Hoe vaak komt de jeugdraad samen?

De algemene vergadering komt 2 à 3 maal samen per jaar. Op deze momenten komt de ganse groep bij elkaar om de grotere lijnen van het jeugdbeleid te bekijken.

Daarnaast is er ook het dagelijks bestuur, een kleinere groep van een 14-tal jongeren, zij komen maandelijks samen om de puntjes verder uit te werken, de activiteiten te organiseren, …

Verder zijn er ook nog werkgroepen die zich uitsluitend bezig houden met 1 specifiek thema, zoals werkgroep jeugdverenigingen en werkgroep skate.

Waarom zou jij deelnemen aan de jeugdraad?

Omdat een jeugdraad zich bezighoudt met dingen die dicht bij de jongeren uit onze gemeente staan. Jullie wensen en ideeën over al deze dingen zijn écht belangrijk voor onze gemeente. Op deze manier kan je dus je steentje bijdragen tot wat er in onze gemeente gebeurt en georganiseerd wordt voor de jeugd.

Elke jongere vanaf 16 jaar die in Beernem woont is dan ook welkom op de jeugdraad. Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan zeker contact op via jeugddienst@beernem.be of 050/28 91 34.

Statuten

De statuten kan je hier raadplegen.

Relevante info