GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit)

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

GROS staat voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit. Dit is het overleg- en adviesorgaan binnen de gemeente dat advies geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen omtrent ontwikkelingssamenwerking (internationale solidariteit) en lokale solidariteit (o.a. kansarmoede).

De doelstelling van de GROS is om bij te dragen aan:

  • een verdraagzame, solidaire, respectvolle en multiculturele samenleving
  • een objectieve beeldvorming over het Zuiden en Noord-Zuidverhoudingen
  • een gemeentelijk beleid met oog voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidproblematiek


Daarnaast organiseert de GROS verschillende activiteiten en ondersteunt een aantal gemeentelijke initiatieven:

  • de koffiestop van Broederlijk Delen
  • opentuindag in Oostveld
  • een jaarlijkse uitstap met een multicultureel tintje (i.s.m. Oostkamp en Zedelgem)
  • een infoavond in het najaar met een interessante spreker
  • de 11.11.11.-actie met een stratenactie

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info