GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit)

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. Door het ontslag van enkele leden daalt het aantal leden van de GROS tot onder de 6 waardoor de GROS niet meer rechtsgeldig kan samenkomen.

De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

GROS is de afkorting voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit. Dit is de kernraad die het college van burgemeester en schepenen adviseert over ontwikkelingssamenwerking (internationale solidariteit) en lokale solidariteit (o.a. kansarmoede).

De GROS wil bijdragen aan:

  • een verdraagzame, solidaire, respectvolle en multiculturele samenleving
  • een heldere beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen
  • een gemeentelijk beleid dat oog heeft voor de structurele oorzaken van de Noord-Zuidproblematiek, rekening houdend met de Vlaamse en federale standpunten

De GROS organiseert en ondersteunt  verschillende activiteiten en gemeentelijke initiatieven om deze doelstellingen te bereiken:

  • Een infoavond in het najaar met een interessante spreker
  • Verkoopactie in november ten voordele van 11.11.11
  • Inhoudelijke ondersteuning voor het halfjaarlijkse krantje: Grenzeloos Beernem
  • Jaarlijks fairtrade ontbijtbuffet in samenwerking met lokale verenigingen
  • Jaarlijkse multicultureel evenement tijdens de zomervakantie
  • Tweejaarlijkse mondiale dag i.s.m. lokale projecten voor ontwikkelingssamenwerking
  • Oprichten van diverse tijdelijke en permanente werkgroepen zoals beleid, fairtrade, 11.11.11, krantje, voedselbank

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info