GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en lokale solidariteit)

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het lokaal overleg kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen. Daarnaast kan een adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.


GROS is de afkorting voor de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en lokale solidariteit. Dit is de adviesraad die het college van burgemeester en schepenen adviseert over ontwikkelingssamenwerking (internationale solidariteit) en lokale solidariteit (o.a. kansarmoede).

De GROS wil bijdragen aan:

  • een verdraagzame, solidaire, respectvolle en multiculturele samenleving
  • een heldere beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen
  • een gemeentelijk beleid dat oog heeft voor de structurele oorzaken van de Noord-Zuidproblematiek, rekening houdend met de Vlaamse en federale standpunten

Wil je de adviesraad bereiken, dan kan je dit doen via noordzuiddienst@beernem.be

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info