GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO vervult allerlei opdrachten die te maken hebben met het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de planning.

Het huishoudelijk reglement kan je hier raadplegen.

Relevante info