Oedelem tijdens WO I: Het Schepenhuys

Het Schepenhuys

Dit gebouw is het Schepenhuys. De naam verwijst naar de schepenbank of het college van burgemeester en schepenen die hier zetelden. Het Schepenhuys stond al in de eerste helft van de 17de eeuw op deze plaats. Het gebouw was toen nog beperkter in omvang en werd doorheen de eeuwen meermaals verbouwd.

Het Schepenhuys kende verschillende functies: als rechtbank, als herberg, als gevangenis en als gemeentehuis. Vandaag biedt ze onderdak aan de dienst voor toerisme en biedt het plaats voor expo's en andere culturele activiteiten.

Zowel voor als tijdens de Eerste Wereldoorlog deed dit gebouw dienst als gemeentehuis. Oedelem stond toen onder leiding van burgemeester Govaert . Hoewel de Oedelemse burgemeester Govaert aanbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog was de macht de facto in handen van de Duitsers. Beslissingen voor Oedelem werden in de Kommandantur van Beernem genomen. Vanaf augustus 1917 kreeg Oedelem echter zijn eigen Ortskommandantur hier verder op de markt, ter hoogte van wat vandaag tea-room en eethuis “De Klimop” is.

Naast de gemeentelijke diensten was ook de “Meldeambt” gevestigd in dit gebouw. Paspoorten, toestemming om de gemeente te verlaten, … werden hier aangevraagd. De vele wetten en regelgevingen die de Duitsers oplegden, werden langs de zijgevel van het Schepenhuys tegen valven bevestigd zodat ze kenbaar waren voor de inwoners van Oedelem.

Bibliografie

Debbaut R., “Het oude schepenhuis van Praet te Oedelem”, In: Open monumentendag Vlaanderen 2011 Gemeente Beernem. 2011, pp. 2-28.

Gilté S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, 2007, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/89261, retrieved september 24, 2014.

Matthijs E., Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet… (deel 1-5), publicatie jaarboek Bos- en Beverveld, 2003-2007.

Dienst voor toerisme

Markt 1
8730 Oedelem

tel.050 28 90 80
Open:

Oktober – maart: elke werkdag van 10 tot 12 u
April – september: elk werkdag van 10 tot 12 u en van 13.30 tot 16.30 u.

Juli t.e.m. tweede weekend september: ook op zater-, zon- en feestdagen van 10 tot 15 u