Belbus - 059/56 52 56

De belbus

Ook in dunbevolkte gebieden kan je de bus nemen. Om daar kostenefficiënt openbaar vervoer aan te bieden, werkt De Lijn met belbussen. Een belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, maar het is ook geen taxi: de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale.

Hoe werkt de belbus?

De belbus kan stoppen aan alle belbushaltes met een haltebord van De Lijn in haar belbusgebied. 
Dit soort bus rijdt niet volgens een vaste route of dienstregeling, en stopt alleen aan haltes die op voorhand werden aangevraagd. Je moet dus verplicht vooraf reserveren. Hoewel de belbus geen taxi is die van deur tot deur rijdt, kan je kriskras reizen doorheen het hele belbusgebied.

Op basis van de aanvragen voor een bepaalde rit stippelt de computer de efficiëntste reisweg uit. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee met de belbus. Alle belbussen zijn immers uitgerust met een lift.
De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de belbus. De belbus is dus even voordelig.

Hoe reserveren?

Om een rit met de belbus te reserveren, moet je de belbuscentrale minstens 2 uur vooraf contacteren. Je belt hiervoor het nummer 059 56 52 56. Je geeft door aan welke haltes u wilt op- en afstappen en op welk tijdstip je wil aankomen. De Lijn vertelt wanneer je aan de bushalte in je buurt moet staan.

Meer info

Meer info vind je op www.delijn.be.

Folders van de Lijn kan je ook bekomen in het gemeentehuis.