Fiscale attesten Paassportkamp

Als ouder kan je de kosten voor de opvang van je kinderen aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat wil zeggen dat je deze uitgaven in mindering kan brengen van je belastbaar inkomen. Ook de kinderopvang georganiseerd door scholen, het jeugdwerk of de sportsector is aftrekbaar.

Om deze kosten te kunnen aftrekken van de belastingen, moeten ouders in het bezit zijn van een fiscaal attest. Ouders ontvangen dit rechtstreeks of kunnen dit opvragen bij het organiserende opvanginitiatief.

Met praktische vragen over de (attesten van) initiatieven van ons gemeentebestuur, kan je terecht bij de organiserende dienst.

Meer info

Voor gedetailleerdere informatie kan je contact opnemen met het contactcenter van de federale overheidsdienst financiën op 02/ 572 57 57.

Voorwaarden

Onder volgende voorwaarden zijn de kosten van kinderopvang fiscaal aftrekbaar:

  • De kosten zijn betaald aan een instelling of opvangvoorziening die hiervoor erkend is door een openbaar bestuur.
  • Het betreft kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren. Het gaat dus over vrijetijdsinitiatieven tijdens de schoolvakanties, in het weekend, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes. Let op: lidgeld komt niet in aanmerking.
  • Enkel voor opvang voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.
  • Kosten voor opvang van kinderen die ten laste zijn

Er is een maximum aftrekbaar bedrag per opvangdag per kind.

Sportdienst

Sporthal Drogenbrood
Wellingstraat 29 A
8730 Beernem

tel.050 28 91 38
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u