Gezinsopvang

De dienst kinderopvang biedt opvang voor:

 • Dagopvang van kinderen tot 3 jaar (kinderen die nog niet naar de basisschool gaan) in een opvanggezin
 • Buitenschoolse opvang van kinderen van 3 jaar tot 12 jaar (dit is opvang buiten de schooluren, tijdens de verlofdagen en vakantieperiode van de scholen)
  • Vervanging van je onthaalouder tijdens zijn/ haar verlofdagen
  • Opvang is ook mogelijk in geval van nood
  • Dagopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Kiezen voor gezinsopvang bij de dienst biedt tal van voordelen:

 • Je kiest als ouder aan wie je je kindje toevertrouwt
 • Je kind groeit op in een huiselijke sfeer
 • De kindbegeleid(st)er vangt een beperkt aantal kinderen op zodat kwaliteitsvolle opvang gegarandeerd wordt
 • Er wordt zoveel mogelijk getracht om continuïteit te voorzien in de opvang (vb. als je eigen kindbegeleid(st)er ziek is)
 • De kindbegeleid(st)er staat onder leiding van de dienstverantwoordelijke die instaat voor de administratie en de contacten met de ouders
 • De kindbegeleid(st)er moet voldoen aan heel wat selectiecriteria. Hij/zij mag pas starten als de kindbegeleid(st)er bij de dienst nadat ze de ganse selectieprocedure heeft afgewerkt en goedkeuring krijgt van het College van Burgemeester en Schepen.

Huis van het Kind

Sporthal Drogenbrood
Wellingstraat 29
8730 Beernem

tel.Kinderopvang: 050 28 91 36 - Huis van het Kind en onthaalgezinnen: 050 28 90 75
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u