Beernem

Kasteel Bulskampveld

Beernem wordt al vermeld in een akte van 847 als Bernehem. De naam komt van het Germaanse ‘birnu’ (beer of modderige plaats in de vorm van een beer) en ‘hamma’ (een landtong die uitspringt in moerassig terrein).

Het was duizenden jaren lang een desolate streek van bossen, heide en moeras. Feodaal was Beernem afhankelijk van het Vrije van Brugge en bestond uit een lappendeken van heerlijkheden. De bewoning lag toen hoofdzakelijk ten noorden van het huidige kanaal. Zuidelijk lag het onvruchtbare en woeste heidegebied het Bulskampveld dat zich toen uitstrekte van Torhout tot Bellem. Op het eind van de 18de eeuw werd dit onvruchtbare ‘veld’, deze ‘woestine’ ontgonnen.

De rust en de natuur in de ontgonnen gebieden trokken de aandacht van rijke edellieden. Hun kastelen liggen nu nog verscholen in het groen.

Dienst voor toerisme

Markt 1
8730 Oedelem

tel.050 28 90 80
Open:

Oktober – maart: elke werkdag van 10 tot 12 u
April – september: elk werkdag van 10 tot 12 u en van 13.30 tot 16.30 u.

Juli t.e.m. tweede weekend september: ook op zater-, zon- en feestdagen van 10 tot 15 u