Beverhoutsveld

Beverhoutsveld

De lange geschiedenis van het Beverhoutsveld loopt verloren in de nevelen van de verre Middeleeuwen. In een oorkonde van 20 april 1567 staat dat de eerste keure, die dagtekende uit de 13e eeuw, van ouderdom onleesbaar was geworden. Volgens dit document was het Beverhoutsveld een schenking van een zekere Vrouwe van Beveren. Haar legende is nog altijd levendig in het Beverhoutsveld.

Als kind verloor deze rijke jongedame haar beide ouders. Een verarmde tak van de familie besloot haar op te voeden om zo haar fortuin in handen te krijgen. Om te verhinderen dat ze later nakomelingen zou krijgen, lieten ze haar als kind onvruchtbaar maken. Vele jaren later vernam Juffrouw van Beveren de waarheid over haar rijkdom en haar mishandeling. Om zich op haar familie te wreken maakte ze een testament op waarin zij het Beverhoutsveld ten eeuwigen dage in bruikleen gaf aan de aanborgers, de omwonenden. Dit bleef zo tot begin 20ste eeuw, toen het Beverhoutsveld gemeentelijke eigendom werd.

Door het ontbreken van boerderijen en woningen is het veld een uitgesproken stiltegebied. Natuur en landbouw worden er verweven: een aantal percelen nat weiland worden niet langer bemest en jaarlijks gehooid, zodat opnieuw kleurrijke veldbloemen opduiken zoals de koekoeksbloem en de pinksterbloem. In het Beverhoutsveld kan je ook tal van akkervogels observeren zoals de kievit, de torenvalk en de patrijs. Ook haas en vos voelen zich er thuis. In de knotwilgen broeden steenuil en gekraagde roodstaart.

Tip: Ontdek het unieke landschap langs de Beverhoutsveld wandelroute.

Dienst voor toerisme

Markt 1
8730 Oedelem

tel.050 28 90 80
Open:

Oktober – maart: elke werkdag van 10 tot 12 u
April – september: elk werkdag van 10 tot 12 u en van 13.30 tot 16.30 u.

Juli t.e.m. tweede weekend september: ook op zater-, zon- en feestdagen van 10 tot 15 u