Kerken

Sint-Lambertuskerk Oedelem

H. M. M. Godskerk Beernem

Deze kerk werd gebouwd in vervanging van een noodkerk die op 11 mei 1941 in gebruik was genomen. De zogenaamde noodkerk, waar de erediensten plaatsvonden, was een gedeelte van de voormalige vlasloods van de N.V. Beernemsche Tricotfabriek.

De nieuwe kerk (‘het monument van de jongste generatie’) is een creatie van archtitect A.J. Degeyter uit Sint-Andries-Brugge. Deze kerk is een bouwwerk dat het midden houdt tussen baksteen- en betonarchitectuur. De aanvang van de bouwwerken dateert van 14 mei 1962.

Op 05 september 1965 werd de nieuwe kerk door Mgr. Desmedt ingewijd. Sommige diensten bleven evenwel nog tot in 1966 in de noodkerk doorgaan.

Sint-Amanduskerk Beernem

Vermoedelijk stond in de 9de eeuw of vroeger een kerkje in hout en leem. De eerste gegevens van een stenen kerkgebouw dateren van rond 1100. De kerk werd in de loop der eeuwen meermaals verbouwd en vergroot om te voldoen aan de noden van het steeds groeiende bevolking.

Het huidige neogotisch kerkgebouw en het kerkmeubilair zijn van 1900. Alleen de doopvont dateert van 1619 en was een gift van Israël Jansens, Ingelsman en de Oppermeester van de Zuydtleye (verantwoordelijke voor de vaartdelvers).

 

Sint-Joriskerk Sint-Joris

Deze kerk werd gebouwd in 1837. Het pronkstuk binnenin de kerk is het gepolychromeerd Sint-Jorisbeeldje (eind 15de eeuw). Naar het gebruik van die tijd werd de patroonheilige uitgebeeld met de trekken van Philips de Schone, Habsburgse vorst en graaf van Vlaanderen van 1495 tot 1506. De distels aan de voet van de draak doen vermoeden dat het beeldje speciaal voor de Sint-Joriskerk werd gemaakt.

 

Sint-Lambertuskerk Oedelem

Deze kerk dateert uit 1629-1630 en de toren uit 1663. Van de oorspronkelijke Romaanse kruiskerk zijn nog stukken muur in veldsteen te zien achter het koor van de kerk. Het Sint-Lambertusgewaad uit 1531 is hier de merkwaardigste kerkschat. Het recente tabernakel is gemaakt door kunstenaar en inwoner Jef Claerhout.

Sint-Petruskerk Oedelem-Oostveld

Deze neogotische kerk werd getekend door architect J. Viérin uit Brugge. Eind 1912 startte de bouw van de kerk en op 8 december 1913, precies één jaar na de eerste steenlegging werd ze al in gebruik genomen. Op 26 mei 1940 werd de kerk door Duitse bommen vernield, maar ze werd onmiddellijk terug opgebouwd zodat ze in 1942 terug in gebruik kon worden genomen.

Dienst voor toerisme

Markt 1
8730 Oedelem

tel.050 28 90 80
Open:

Oktober – maart: elke werkdag van 10 tot 12 u
April – september: elk werkdag van 10 tot 12 u en van 13.30 tot 16.30 u.

Juli t.e.m. tweede weekend september: ook op zater-, zon- en feestdagen van 10 tot 15 u