Verklaring van wettelijke samenwoning

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst burgerzaken, zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee mensen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen.

Het stelsel is alleen toegankelijk voor mensen die juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten, die niet gehuwd zijn en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon hebben gesloten.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden hetzij eenzijdig door één van de samenwonende. Bij eenzijdige beëindiging zijn de kosten voor de deurwaarder (200 euro) ten laste van de persoon die de eenzijdige beëindiging aanvraagt.

Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Voorwaarden

Ongehuwd en samenwonend zijn

Procedure

Beide personen moeten zich samen aan te melden bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Identiteitskaarten

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.