Data zittingen

Raadzaal

De gemeente- en OCMW-raad start telkens om 19.30 u en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (tweede verdieping). Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen.

Zittingen in 2020

In 2020 is er op volgende donderdagen om 19.30 u gemeente- en OCMW-raad:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 26 maart - gaat niet door
 • 23 april
 • 14 mei (extra gemeenteraadszitting op vraag van N-VA)
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december