Vernieuwen Sijselestraat van Markt tot Melkweg

Plan

Eind 2020 stelden we de buurtbewoners in kennis van de opmaak van het dossier voor de herinrichting
van een deel van de Sijselestraat. We polsten daarbij ook naar suggesties, vragen en opmerkingen. Het afgewerkte dossier werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 20 februari 2021.

Al wie ons een mail bezorgde, kreeg een gemotiveerd antwoord met vermelding van de reden waarom bepaalde suggesties al dan niet weerhouden werden.

Hierbij alvast enkele suggesties die opgenomen zijn in het ontwerp (niet limitatief)

 • Behoud van de parkeerplaatsen aan het begin van de Sijselestraat
 • Vraag naar alternerend parkeren als snelheidsremmende factor
 • Uitbreiding zone 30 – deze wordt uitgebreid tot de zone waar de fietser het fietspad
  moet verlaten en de rijweg op moet. Bij gemengd verkeer is zone 30 een logische
  snelheid. Deze overgang is de meest geschikte locatie als begin zone 30.

We vernieuwen enkel de rijweg, niet het voetpad en de boordstenen omdat deze nog in relatief goede staat zijn. We zullen wel, waar nodig, de boordsteen of een plaatselijke verzakking van de goot of het voetpad herstellen.

Een bezorgdheid was ook de toegankelijkheid van de woning tijdens de werken. We streven ernaar om de woning maximaal toegankelijkheid te houden voor plaatselijk verkeer, zeker buiten de werkuren. Dit geldt ook voor de doodlopende zijstraten van de Sijselestraat. Dit wordt opgenomen in het bestek.

Eén van de suggesties die we niet weerhouden hebben, is de vraag tot invoeren van een
fietsstraat.

Bewonersvergadering

We organiseren een bewonersvergadering over deze werken op woensdag 8 september om 19.30 u in O.C. De Kleine Beer.

Info over de werken?

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij de dienst Infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.30 en 16.00 u) of via infrastructuur@beernem.be.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u