Natuurvergunning

Voor een aantal ingrepen in landschap en/of vegetaties in welomschreven delen van het gewestplan is een voorafgaande vergunning nodig. Het gaat bv. om rooiwerken, reliëfwijzingen, ontwateren in de groene bestemmingen van het gewestplan.

Procedure

Na de aanvraag volgt een openbaar onderzoek en wordt advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing.

Het aanvraagformulier voor de natuurvergunning kan je hieronder downloaden of kan je opvragen bij de milieudienst.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u