Grofvuil

Container grof vuil

Grofvuil is het brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt. Het is de verzamelnaam voor grote, brandbare stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt ...

Wat is geen grofvuil?

Afval dat selectief wordt ingezameld via het recyclagepark, autobanden en kadavers horen NIET thuis bij het grofvuil.

Praktisch

Je kan 4 maal per jaar afgedankte huishoudelijke voorwerpen laten ophalen door IVBO. Je vindt deze data in je afvalkalender. Je betaalt € 15,00 per ophaalbeurt. 
Opgelet: deze ophaling gebeurt enkel als je ten laatste 14 kalenderdagen voor de ophaling belt naar IVBO (050/45 63 11) en tijdig betaalt.

Per ophaalbeurt mag je maximum 5 stukken brandbaar, niet-recupereerbaar grofvuil die te groot zijn voor de huisvuilzak aanbieden.

Plaats het materiaal tijdig en correct buiten.

Tips

  • Je kan grofvuil ook naar het recyclagepark brengen.
  • Gooi gedragen kledij, oude meubelen of nog herbruikbare huishoudtoestellen niet weg. Zijn de afgedankte spullen nog in goede staat en (her)bruikbaar, dan zijn ze altijd welkom bij kringwinkel ‘t Rad.
  • Of schenk ze aan een goed doel, verkoop ze op een rommelmarkt…

Voor zelfstandigen gelden andere voorwaarden.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u