Toelage voor projecten voor ontwikkelingssamenwerking

Jaarlijks ondersteunt de gemeente mensen en projecten die werken rond verdraagzaamheid en respect voor het Zuiden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën:

  • Alle erkende Oxfam Wereldwinkels in Beernem (= CAT 1)
  • Een initiatief in Beernem dat de mensen inlicht over de situatie in het Zuiden (= CAT 2)
    bv. spreker, film, info-standje, …
  • Rechtstreekse financiële steun van een project in het Zuiden waarbij een inwoner, vereniging, school,… uit Beernem betrokken is (= CAT 3)

Ben je iemand die zelf of in verenigingsverband een initiatief neemt dat tot een van bovenstaande categorieën behoort? Dan kom je misschien in aanmerking voor deze toelage.

Om in aanmerking te komen voor een toelage doe je een schriftelijke aanvraag vóór 1 maart gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Bloemendalestraat 112 , 8730 Beernem. Gebruik hiervoor de standaardformulieren die hieronder staan. Hieronder kan je het reglement met de voorwaarden downloaden.

Noord-zuiddienst

Sociaal Huis
Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 28 91 33
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u