Statuten adviesraden

Download hieronder de statuten die van toepassing zijn op deze 10 adviesraden:

  • Cultuur en Erfgoed
  • Jeugd
  • Sport en Beweging
  • Milieu en Natuur
  • Lokale economie
  • Landbouw
  • Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit
  • Welzijn
  • Senioren
  • Personen met een beperking