Provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen ondersteunt het vrijwilligerswerk in West-Vlaanderen en doet dit ...:

  • via een helpdesk waar iedereen terechtkan met vragen rond/over vrijwilligerswerk
  • via een vormingsaanbod rond vrijwilligerswerk
  • door het verspreiden van informatieve brochures rond o.a. de wetgeving en het verspreiden van relevante informatie in een nieuwsbrief
  • door het aanbieden van een gratis verzekering vrijwilligerswerk zodat zelfs de kleinste organisaties hun vrijwilligers kunnen verzekeren

Contact

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
T 050 40 35 65
vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be