naar inhoud

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Met dit attest bevestigt de burgemeester (of zijn gemachtigde) dat je op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat je dus niet kan gaan stemmen.

Je moet je verblijf in het buitenland bewijzen met de nodige bewijsstukken. Heb je deze bewijsstukken niet, dan kan je dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

De persoon die in je plaats stemt, moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

  • de volmacht
  • zijn/haar identiteitskaart
  • zijn/haar oproepingsbrief
  • je oproepingsbrief
  • dit attest

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
fax050 79 04 63
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u


Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (niet in januari, augustus). In november gaat de zitdag door op 10 november.