Asbest - hoe veilig omgaan met asbest

asbestcontainer
Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Asbest is ondertussen verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning.

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als je het op de verkeerde manier verwijdert of bewerkt. Is het asbesthoudend materiaal nog in goede staat en eenvoudig te verwijderen, dan kan je zelf aan de slag met onderstaande leidraad.

Vermijd onnodige gezondheidsrisico’s met deze 10 tips:

 1. Bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien.
 2. Verwijder de asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer niet te breken.
 3. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Elke handeling die stof veroorzaakt - ook al is het minimaal - maakt asbestvezels los. Gebruik daarom zeker geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven ...) en hogedrukreinigers.
 4. Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker).
 5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en een wegwerpoverall (bij de lokale doe-het-zelf zaak te koop). Doe deze enkel buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
 6. Zorg als je binnenshuis werkt voor een goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger, want die blaast fijne asbestvezels gewoon de lucht in.
 7. Het materiaal wordt in afwachting van afvoer afzonderlijk opgeslagen. Asbesthoudend afval mag je nooit mengen met ander bouw- en sloopafval.
 8. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.
 9. Hechtgebonden asbestcement (bv. golfplaten, dak- en gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen, …) in relatief goede staat, mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark, een voor asbestcement vergund sorteercentrum of een hiervoor vergunde stortplaats. (een lijst van vergunde vergunde stortplaatsen vind je op www.ovam.be)
 10. Als je hechtgebonden asbestcement afvoert naar het recyclagepark, pak je de asbest goed in in een volledig gesloten asbestzak (te koop via de speciaalzaak of het recyclagepark - zie bij 'meer info' hieronder). Het is zeer belangrijk dat je de zakken volledig dichtplakt. Leg de zak in de asbestcontainer, volgens de richtlijnen van de parkwachter.

Ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen asbest kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Doe in dergelijke gevallen beroep op een professionele asbestverwijderaar.

Voor landbouwers bestaat al een afzonderlijke regeling via OVAM. Meer info: https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-voor-land-en-tuinbouw

Zelf naar het recyclagepark voeren

Als je zelf een klein oppervlakte met asbest gaat verwijderen, kun je zakken aankopen in het recyclagepark om deze veilig te verpakken en te vervoeren. Het is zeer belangrijk dat je de zakken volledig dichtplakt.

 • XL-asbestplooizak: €6,00 (300 x 300 cm - geschikt voor grote platen)
 • L-asbestzak: €2,50 (120 x 220 cm - geschikt voor (middel)grote stukken, 2 à 3 platen)
 • M-asbestzak: €1,50 (120 x 130 cm - geschikt voor kleinere stukken)
 • S-asbestzak: €1,00 (80 x 120 cm - geschikt voor kleinere stukken en gebruikte PBM’s en reinigingsdoeken)
 • Een kit met persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit): €15,00 (Overall XL met kap, mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen maat 10/XL, rol Tesa tape 4613 10 m, IVBO-asbestbrochure)

Laten ophalen door IVBO

IVBO startte in 2022 met een asbestophaling aan huis. Met behulp van subsidies van OVAM en de financiële steun van gemeente Beernem kan IVBO deze ophaling aan een voordelig tarief aanbieden aan onze inwoners en jeugdverenigingen.

Het aanvragen van de ophaling aan huis kan online via ‘Mijn IVBO’. Surf naar Mijn IVBO | IVBO. Na inloggen kan je een asbestzak of asbestcontainer aanvragen.

 1. Plaatzak (incl. 2 PBM-kits): in deze zak passen ongeveer 10 grote asbestplaten (ongeveer 30m²) en kost €30,00 per zak. Per adres kan je maximaal 5 zakken aanvragen.
 2. Kuubzak (incl. 2 PBM-kits): voor de inzameling van kleinere stukken hechtgebonden asbest (leien, tegels, schouwbuizen, etc.). Deze kuubzak kost €30,00 per zak. Per adres kan je maximaal 5 zakken aanvragen.
 3. Container (incl. 2 PBM-kits) voor het inzamelen én verwerken van grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. In de container passen ongeveer 100 grote golfplaten (ongeveer 300m²). Deze container kost €170,00. Per adres kan je maximaal 1 container aanvragen.

Meer info

https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Je kan ook de brochure 'Asbest in en om het huis. Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal' van de Vlaamse overheid of de folder 'Abest, ook in jouw huis?' hieronder downloaden.

www.ivbo.be, info@ivbo.be

 

 

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u