Prijs voor Inclusie

Prijs voor inclusie

Elk individu binnen onze samenleving verdient alle kansen om zo zelfstandig mogelijk te leven. De Prijs voor Inclusie Beernem wil deze kansen helpen creëren door initiatieven of projecten op Beernems grondgebied te waarderen en te ondersteunen die participatie, ontmoeting en netwerkvorming toegankelijker maken voor alle mensen.

Meer sociale vervlechting door het wegwerken of verminderen van beperkende barrières. Deze kunnen een fysiek disfunctioneren, een mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid, armoede, ongeletterdheid of afkomst als oorzaak hebben.

Het is van essentieel belang dat kandidaturen voor de Prijs voor Inclusie inclusieve projecten of initiatieven zijn waarbij wordt gestreefd naar een optimale mix van ‘alle’ mensen in de samenleving, en personen met een beperking dus niet in de klassieke doelgroep hoeven te blijven.

Criteria

De gehanteerde criteria voor het toekennen van de prijs zijn:

 • een innovatief en duurzaam initiatief
 • waarbij mensen met en zonder een beperking zo veel mogelijk samen betrokken werden bij de uitwerking
 • dat breder gaat dan de doelgroep van de eigen organisatie
 • dat er mee voor zorgt dat personen met een beperking zo zelfstandig en zo onopvallend mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
 • dat vervlechting en gelijkschakeling tussen mensen met een zonder beperking nastreeft

Procedure

De adviesraad Personen met een Beperking, en eventueel participerende adviesraden kennen om de twee jaar (in de even jaren) een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project. Zowel individuele personen, instellingen, organisaties, handelaars als verenigingen kunnen hiervoor projecten indienen. Dit kan telkens in de oneven jaren vanaf de Week van de Zorg (maart) t.e.m. 30 november.

Wat valt er te winnen?

 • Een geldprijs voor de 3 genomineerden.
 • Een kunstwerk gemaakt door mensen van een plaatselijke zorginstelling en een aandenken om op te hangen of te plaatsen in je instelling, bedrijf, lokaal, huis…, voor de uiteindelijke winnaar.
 • Een plechtig, officieel moment met voorstelling van de 3 genomineerde projecten/initiatieven met overhandiging van de prijzen, in aanwezigheid van de pers tijdens de ‘Week van de Zorg’.

De Prijs voor Inclusie Beernem wordt uitgereikt door de adviesraad Personen met een Beperking samen met participerende adviesraden die mee de inclusiegedachte promoten.

Sociaal Huis

Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 78 82 40
Open:

Maak eerst een afspraak via 050 78 82 40.

 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 15.30 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 15.30 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u