Prijs voor Inclusie - RvPH

Prijs voor inclusie

Mensen met een beperking verdienen alle kansen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De Prijs voor Inclusie, uitgereikt door De Raad voor Personen met een Handicap (RvPH), wil deze kansen helpen creëren door initiatieven of projecten in Beernem te waarderen en te ondersteunen die ofwel de fysieke toegankelijkheid bevorderen ofwel de kansen tot ontmoeting en netwerkvorming vergemakkelijken voor alle personen.

De RvPH streeft hierbij naar een grotere sociale vervlechting tussen mensen zonder en met een fysieke, mentale of psychische beperking. Het is van essentieel belang dat het om inclusieve projecten of initiatieven gaat waarbij men streeft naar een optimale mix van ‘alle’ mensen in de samenleving, en personen met een beperking dus niet in de klassieke doelgroep hoeven te blijven.

Criteria

De criteria die de RvPH hanteert voor het toekennen van de prijs zijn:

 • een innovatief en duurzaam initiatief
 • waarbij mensen met een beperking zo veel mogelijk zelf betrokken werden bij de uitwerking
 • dat breder gaat dan de doelgroep van de eigen organisatie
 • dat er mee voor zorgt dat personen met een beperking zo zelfstandig en zo onopvallend mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
 • dat vervlechting en gelijkschakeling tussen mensen met een zonder beperking nastreeft

Procedure

De RvPH kent om de twee jaar (in de oneven jaren) een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project. Zowel individuele personen, instellingen, organisaties of verenigingen kunnen hiervoor projecten indienen. Dit kan telkens in de even jaren vanaf de Week van de Zorg t.e.m. 30 november.

Wat valt er te winnen?

 • Een kunstwerk gemaakt door mensen van een plaatselijke zorginstelling.
 • Een geldprijs van € 500.
 • Een aandenken om op te hangen of te plaatsen in je instelling, bedrijf, lokaal, huis…
 • Plechtige, officiële overhandiging in aanwezigheid van de pers in het kader van de ‘Week van de Zorg’.

Sociaal Huis

Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 78 82 40
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u