naar inhoud

Prijs voor Inclusie - RvPH

Prijs voor inclusie

Mensen met een beperking verdienen alle kansen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De Prijs voor Inclusie, uitgereikt door De Raad voor Personen met een Handicap (RvPH), wil deze kansen helpen creëren door initiatieven of projecten in Beernem te waarderen en te ondersteunen die ofwel de fysieke toegankelijkheid bevorderen ofwel de kansen tot ontmoeting en netwerkvorming vergemakkelijken voor alle personen.

De RvPH streeft hierbij naar een grotere sociale vervlechting tussen mensen zonder en met een fysieke, mentale of psychische beperking. Het is van essentieel belang dat het om inclusieve projecten of initiatieven gaat waarbij men streeft naar een optimale mix van ‘alle’ mensen in de samenleving, en personen met een beperking dus niet in de klassieke doelgroep hoeven te blijven.

 

Criteria

De criteria die de RvPH hanteert voor het toekennen van de prijs zijn:

  • een innovatief en duurzaam initiatief
  • waarbij mensen met een beperking zo veel mogelijk zelf betrokken werden bij de uitwerking
  • dat breder gaat dan de doelgroep van de eigen organisatie
  • dat er mee voor zorgt dat personen met een beperking zo zelfstandig en zo onopvallend mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
  • dat vervlechting en gelijkschakeling tussen mensen met een zonder beperking nastreeft

 

Procedure

De RvPH kent om de twee jaar (in de oneven jaren) een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project. Zowel individuele personen, instellingen, organisaties of verenigingen kunnen projecten indienen.

Sociaal Huis

Nieuw adres sinds 20 november 2017: Bloemendalestraat 130

tel.050/78 82 40
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u