Rentetoelage bij hinder openbare werken

De rentetoelage steunt zelfstandigen en kmo’s die een nieuw overbruggingskrediet moeten aangaan door verminderde inkomsten als gevolg van openbare werken.

Voor bestaande beroepsleningen die werden afgesloten voor de start van de openbare werken kan de Vlaamse Overheid ook tussenkomen toekennen in de intrest die je betaalt gedurende de periode van de openbare werken.

Wie komt in aanmerking?

  • Enkel kleine of middelgrote ondernemingen en vrije beroepen komen in aanmerking voor de rentetoelage. Vzw’s zijn uitgesloten van de maatregel.
  • De exploitatiezetel moet in normale omstandigheden toegankelijk zijn voor de klanten en leveranciers.
  • Er worden producten/diensten verkocht, tentoongesteld of geproduceerd.
  • Enkel ondernemingen die behoren tot toegelaten sectoren kunnen een rentetoelage aanvragen. De lijst met de aanvaardbare NACE-codes kan je hier (pdf) raadplegen.

Voorwaarden

Er zijn twee basisvoorwaarden voor het toekennen van de rentetoelage:

Procedure

De onderneming moet de rentetoelage zelf aanvragen en dit uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van een modelaanvraagformulier, hier te downloaden.

Uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de datum van de steunaanvraag moet de onderneming tevens een aantal documenten en stavingsstukken opsturen naar het Agentschap Ondernemen. Een overzicht van deze documenten vind je hier.

De beslissing tot al dan niet toekenning wordt vervolgens per post aan de onderneming meegedeeld.

Bedrag

Als de openbare werken minder dan een jaar duren bedraagt voor een nieuw overbruggingskrediet de tussenkomst 80% van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren bedraagt de tussenkomst 100% van de jaarlijkse rentevoet. Klik hier voor meer info over het bedrag van de rentetoelage.

 

Meer info

Klik hier.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u