Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

Een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, waarmee elke zorgbehoevende in Vlaanderen elke maand een budget krijgt, bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen. Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.

Hoe aanvragen?

Vraag je tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden online aan, of ga hiervoor naar de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds of naar je het Sociaal Huis.

Meer info

www.vlaamsesocialebescherming.be/nl/tegemoetkominghulpaanbejaarden

Sociaal Huis

Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 78 82 40
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u