naar inhoud

Klachtenbehandeling

Het gemeentebestuur ziet een klacht als een opportuniteit tot het bijsturen van de werking van de organisatie.

Heb je een klacht over een door de gemeente al dan niet verrichte handeling of prestatie? Dan kan je dit schriftelijk (via mail of per brief) laten weten aan een van de diensten van het gemeentebestuur. De verdere afhandeling van de klacht gebeurt vervolgens door de klachtenbehandelaar, die je binnen de twee weken een antwoord bezorgt.

Het systeem van klachtenbehandeling behandelt enkel klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening van het gemeentebestuur en niet over de werking of de beslissingen van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen.

Worden beschouwd als niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • anonieme klachten (identiteit en adres van de klager moeten gekend zijn)
 • niet voldoende duidelijk omschreven klachten
 • klachten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan 6 maanden geleden voordeden
 • een klacht die betrekking heeft op een materie waarvoor de gemeente niet bevoegd is
 • een klacht over aangelegenheden waarbij de klager geen persoonlijk belang heeft
 • een klacht die al eens eerder behandeld is, ingediend door dezelfde indiener

Onderaan kan je het reglement klachtenbehandeling downloaden.

Meer info

Heb je een klacht over de federale administratie (bv. de FOD Financiën, de RVA, de FOD Sociale Zekerheid, de DIV, het RIZIV, de FOD Binnenlandse Zaken,...) dan kan je je wenden tot www.federaalombudsman.be, contact@federaalombudsman.be,0800 99 962 (gratis).

Gaat je probleem niet over een gemeentelijke of federale administratie, dan kan je surfen naar www.ombudsman.be om de ombudsdienst te vinden die je kan helpen.

Dienst Communicatie en ICT

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 71
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u