naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ontbosser zkt. bebosser

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil boscompensatie in natura stimuleren, en ontwikkelde daarom www.boscompenseren.be. Dit is een website waarop partijen die willen ontbossen in contact kunnen treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.

Wat is www.boscompenseren.be?

Telkens als er een vergunning wordt verleend om te ontbossen, moet het gekapte bos gecompenseerd worden. Dat kan op verschillende manieren: via het betalen van een bosbehoudsbijdrage, maar ook door het bebossen van een eigen perceel, of dat van iemand anders.

Uit de praktijk blijkt dat er bijna dubbel zo vaak gekozen wordt voor de financiële bijdrage. Terwijl de boscompensatie in natura door onmiddellijke aanleg van nieuw bos  een veel betere optie is om Vlaanderen groen te houden. Maar voor een ontbosser is het vaak moeilijk om zelf te compenseren of om een partij te vinden die bereid is namens hem te compenseren.

Daardoor wordt  meestal gekozen voor de bijdrage aan het bossencompensatiefonds. Het geld uit dat fonds kan zowel door het Agentschap voor Natuur en Bos als door provincies en steden en gemeenten gebruikt worden om te bebossen gronden aan te kopen, maar de besteding van deze middelen loopt achter op de instroom.

Daarom creëerde het Agentschap voor Natuur en Bos www.boscompenseren.be: een website waarop partijen die willen of moeten ontbossen in contact kunnen treden met partijen die te bebossen gronden aanbieden. 

 

Hoe werkt het?

  • Als je te bebossen grond aanbiedt, voeg je via de knop ‘ik heb grond’ de gegevens in van jouw gronden en uiteraard ook jouw contactgegevens. Het is vervolgens afwachten tot geïnteresseerden contact met je opnemen. Daarna is het aan beide partijen om de nodige afspraken over o.a. de prijs per m² te maken.
  • Zoek je aanbieders van te bebossen gronden? Dan kom je via de knop ‘ik zoek grond’ terecht op de overzichtspagina van alle gronden die aangeboden worden voor boscompensatie. Je neemt zelf contact op met een aanbieder naar keuze en maakt de nodige afspraken.
  • Als je een akkoord hebt bereikt, kun je het formulier dat hoort bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de ontbossing samen invullen en dat bij de gemeente waar de ontbossing plaatsvindt indienen.

Het is een heel gemakkelijk systeem, waarbij ontbosser en bebosser  volledig zelfstandig afspraken maken. Het Agentschap voor Natuur en Bos speelt geen actieve rol als bemiddelaar.

 

Op alle vragen een antwoord

De website geeft ook antwoorden op veel gestelde vragen: hoe regel ik de vergunning(en)?, wat moet er in een overeenkomst tussen partijen staan?, hoe plant ik een waardevol bos? … Op www.boscompenseren.be vind je bovendien  enkele handige documenten,  zoals een voorbeeldovereenkomst. Op die manier wordt boscompensatie in natura heel eenvoudig, voor iedereen.

op dinsdag 26 mei 2015
Nieuwsoverzicht