Nieuwsbrief werken Scherpestraat / Beernemstraat – Update 5 februari 2024

De werken in de Zuiddammestraat en Berendonkstraat zijn volop aan de gang. Lees verder voor een update van de werken.

Zuiddammestraat

In de Zuiddammestraat werd voor de kerstvakantie de waterdichte kuip in de grond gemaakt. Ondertussen is de bemaling reeds een tijdje aan het draaien om het grondwaterpeil in deze kuip tijdelijk te kunnen verlagen om de vuilwaterriool te kunnen aanleggen. De aanleg van deze riool zal eerstdaags starten en zal vermoedelijk een grote week duren. Na de aanleg van de riool zal deze zone terug aangelegd worden in steenslag zodat alle bewoners over de steenslag tot hun eigendom kunnen rijden.

In het ontwerp was voorzien om de bestaande rioolbuis te behouden als regenwaterriool. Tijdens de uitvoering van de werken werd vastgesteld dat de toestand van deze riool de laatste tijd snel achteruitgegaan is. Om te vermijden dat we deze riool binnen enkele jaren moeten vernieuwen, doen we dit nu. Het studiebureau, de gemeente en de aannemer hebben al de eerste stappen gezet om zo snel mogelijk een nieuwe regenwaterriool aan te leggen.

Pas na aanleg van alle riolering kan de nieuwe verharding aangelegd worden. Daarna breken we het volgende stuk rijweg open.

Berendonkstraat

In de Berendonkstraat werd de asfaltverharding opgebroken. De bemaling werd opgestart om de putten te kunnen plaatsen. De bewoners kunnen over de fundering van de rijweg tot aan hun woning rijden.
Na de aanleg van de vuilwaterriool in de Zuiddammestraat zal de aannemer de persleiding en pompunits plaatsen in de Berendonkstraat. De aannemer zal de bewoners van de Berendonkstraat verwittigen als ze tijdelijk niet op hun oprit kunnen. Na de rioleringswerken worden de verhardingen aangelegd.

Ophaalpunten voor afvalophaling

Er zijn ophaalpunten voor afvalophaling op volgende locaties:

  • Kruispunt Zuiddammestraat / Hogenakker
  • Kruispunt Beernemstraat / Zuiddammestraat
  • Kruispunt Berendonkstraat / Akkerstraat

Woon je tussen de werkzone en een ophaalpunt, dan vragen we je om je afval naar het ophaalpunt te brengen.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je de afvalzak meeneemt.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over deze werken, dan kan je terecht bij

  • De dienst Infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.30 en 16.00 u) of via infrastructuur@beernem.be
  • De buurtambassadeurs:
    • Daniel Vermeire, Berendonkstraat 18, 0470 88 05 46
    • Pieter Eykelberg, zuiddammestraat 1b, 0496 56 46 45
  • Aquafin, contact@Aquafin.be, 03 450 45 45
op maandag 05 februari 2024
Nieuwsoverzicht