Stationsomgeving Sint-Jorisstraat: wijziging verkeerssituatie vanaf 15 februari!

We nemen enkele maatregelen om de stationsomgeving aan de kant van de Sint-Jorisstraat veiliger te maken.

Op volgende plaatsen wordt een zone 30 ingevoerd:

  • De Stationsstraat, vanaf de brug over de spoorweg tot aan het station.
  • De Sint-Jorisstraat, vanaf het station tot het kruispunt met de Sint-Andreaslaan.
  • De Maurits Sabbestraat.

In de Sint-Andreaslaan en in de Stationsstraat tussen de brug en de Sint-Andreaslaan blijft de snelheid onveranderd.

We voeren ook eenrichtingsverkeer in. We evalueren nadien of we deze proefopstelling definitief maken en of er aanpassingen nodig zijn.

  • In de Maurits Sabbestraat, van de Sint-Andreaslaan richting de Sint-Jorisstraat.
  • In de Sint-Jorisstraat vanaf de Maurits Sabbestraat tot de Binnenweg richting Sint-Joris. De bussen van De Lijn blijven wel in twee richtingen rijden!
  • Voor fietsers blijft het tweerichtingsverkeer.

Meer info: dienst Mobiliteit, mobiliteit@beernem.be, 050 28 91 21

op donderdag 15 februari 2024
Nieuwsoverzicht