Uitstel nieuwbouw gemeenteschool

Er is beslist om het nieuwbouwproject van de gemeenteschool De Notelaar uit te stellen.

Begin 2021 besliste het gemeentebestuur om een volledig nieuwe gemeenteschool te bouwen op de site van De Bevertjes (GO!) in de Beernemstraat. Deze locatie is veel geschikter naar ruimte en verkeersveiligheid toe dan de plaats waar de huidige gemeenteschool zich bevindt, namelijk langs de drukke Knesselarestraat.

De voorziening De Bevertjes is van plan om te verhuizen naar een nieuwe site van scholengroep Impact (GO!). Daarom kocht het bestuur een deel van het terrein dat zou vrijkomen. Met De Bevertjes werd overeengekomen dat het internaat op de site kon blijven tot ten laatste 31 december 2027.

Om het bouwproject vroeger te kunnen starten, werd met scholengroep !mpact afgesproken om te onderzoeken of het internaat van De Bevertjes tijdelijk ergens anders kon ondergebracht worden. De nieuwbouw van de gemeenteschool staat immers ingetekend op de plaats van het huidige internaat.

Er werden een 10-tal locaties onderzocht naar haalbaarheid, waarbij ook rekening gehouden werd met de strenge bepalingen vanuit het Departement Welzijn voor deze leerlingen met specifieke zorgnoden. Geen enkele van de onderzochte locaties voldeed aan de vooropgestelde bepalingen vanuit de toepasselijke regelgeving en verwachtingen van het GO! die duurzaamheid en kwaliteit vooropstellen.

In onderling overleg met scholengroep !mpact is dan ook beslist om het dossier van de nieuwbouw on hold te zetten tot het internaat naar de nieuwe site verhuist.

Dat betekent dat gemeenteschool De Notelaar voorlopig nog enkele jaren op de huidige plaats in de Knesselarestraat blijft. Het gemeentebestuur zal daartoe een aantal noodzakelijke renovaties uitvoeren aan het gebouw in de Knesselarestraat en ondertussen werk maken van een aangepaste timing om een  vlotte doorstart (subsidie, budget, ,...) van het dossier mogelijk te maken.  

Het gemeentebestuur betreurt het uitstel en hoopt toch nog dat de aannemer vroeger dan eind 2027 kan beginnen met de bouw van een energiezuinige en kindvriendelijke nieuwe gemeenteschool in een groene omkadering en een veilige schoolomgeving.

op maandag 27 november 2023
Nieuwsoverzicht