Vellen en heraanplant van bomen in Miseriedreef

In de Miseriedreef worden 36 beuken en 1 populier geveld om veiligheidsredenen. Tijdens de februaristorm in 2022 zijn er al een aantal bomen omgewaaid. Door de grote omvang van de bomen was er toen veel schade. De nabijgelegen woning bleef toen gelukkig gespaard.

Er is eind vorig jaar vastgesteld dat de bomen aangetast zijn door de reuzenzwam. De kans is dus groot dat er nog bomen omwaaien tijdens een volgende storm. Om dit te vermijden, gaat men over tot het vellen van de bomen.

Nadien worden er 66 loofbomen aangeplant. Dit zal een mix zijn van zomereik, ruwe berk en populier (‘Robusta’).

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning verleend aan de eigenaar van het terrein langs de Miseriedreef voor het vellen van de bomen, mits heraanplant.

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op vrijdag 20 oktober 2023
Nieuwsoverzicht