Zoek je knotters? Surf naar goedgeknot

Bomen regelmatig knotten is noodzakelijk want als de bomen te groot worden, zullen ze uitscheuren. De winter is de perfecte tijd om te knotten. De sapstroom van de bomen ligt dan stil en de bladeren zijn van de bomen gevallen. Afhankelijk van de temperaturen is de ideale periode november – maart. De Regionale Landschappen zetten zich in om houtzoekers en houtaanbieders met elkaar in contact te brengen.

Daarom ontwikkelden ze het online platform www.goedgeknot.be. Deze website brengt eigenaars van kleine landschapselementen (knotbomen, houtkanten of hakhoutbosjes) in contact met opgeleide knotters. De knotters voeren de werken kosteloos uit en in ruil mogen ze het hout houden.

Heb jij bomen staan in een landschappelijke context? Geef ze dan door op www.goedgeknot.be/ik-heb-knotbomen. Voer de exacte locatie in en voeg enkele foto’s van de bomen toe. Bomen in tuinen komen niet in aanmerking.

Meer info

Bij Regionaal Landschap Houtland & Polders, info@rlhp.be, 050 40 70 22

op woensdag 11 oktober 2023
Nieuwsoverzicht