Versterking fauna en flora in Kleuterweelde

In park Kleuterweelde gaan we de parkrand versterken door de aanplant van streekeigen bomen en struiken en door meer kansen te geven aan aanwezige, waardevolle bomen. Op die manier wordt het park een waardevol gebied voor fauna en flora. Het park is niet toegankelijk tijdens de week van 9 oktober. In die week velt de aannemer heel wat bomen.

Vellen van lorken

In park Kleuterweelde waaien er elk jaar bomen (lorken) om bij stormweer. Deze lorken staan aan de randen van het park staan. Ze hebben te lijden onder de droogte (gedijen best in koudere en nattere streken) waardoor de kruinen afsterven en de wortels hun stevigheid verliezen. Ook op vlak van diversiteit heeft de lork weinig meerwaarde. Uit veiligheidsoverwegingen verwijderen we de lorken en vervangen we ze door waardevolle bomen en struiken. 

De aannemer velt de bomen in de week van 9 oktober. In deze week is het park niet toegankelijk.

Kant Stijn Streuvelsstraat

Langs de achtertuinen van de Stijn Streuvelsstraat vervangen we de lorken door nieuwe bomen en struiken. We planten streekeigen bomen die bijen of vogels aantrekken en wisselen hierbij af met enkele opvallende parkbomen. We planten de bomen op ruime afstand van de perceelsgrens.

Kant Hugo Verrieststraat

Door het weghalen van de lorken kunnen we meer kansen geven aan de andere aanwezige, waardevolle bomen (beuk, esdoorn en vogelkers) om mooier door te groeien. Ook creëren we op die manier meer diversiteit in de onderlaag. We sparen de bestaande vegetatie zoveel mogelijk en waar nodig planten we nieuwe struiken aan met de focus op bloei en zaden.

De beukenrij grenzend aan de achtertuinen van de Hugo Verrieststraat is beeldbepalend en versterkt de ecosystemen in het park. Een erkend boomdeskundige onderzocht deze beuken. Ze blijken allemaal in goede tot uitstekende staat te zijn. De omtrek van deze beuken varieert tussen de 1,80 m en 3,00 m.

Ingang park

Aan de ingang van het park (kant Sint-Andreaslaan) planten we aan weerszijden van de oprijlaan een linde als welkomstboom. Langs de oprijlaan zelf komen er een viertal veldesdoorns.

Langs de oprijlaan staan er op sommige plaatsen veel berken dicht op elkaar. We vellen een aantal berken zodat de overgebleven berken mooier kunnen uitgroeien. De aannemer velt deze berken in de week van 9 oktober. In deze week is het park niet toegankelijk.

Heraanplant van bomen

De heraanplant volgt in de maanden november en december. Welke bomen en struiken planten we aan?

Bomen:

 • Meelbes (Sorbus terminalis)
 • Hopbeuk (Ostrya carpinifolia)
 • Monpellier Esdoorn (Acer monspessulanum)
 • Honingboom (Sophora japonica)
 • Veldesdoorn (Acer campestre)
 • Haagbeuk (Carpinus betulus)
 • Berk (Betula pendula)
 • Zomerlinde (Tilia Platyphyllos)
 • Olm (Ulmus ‘Dodoens’)
 • Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)

Struiken:

 • Vlier (Sambucus nigra)
 • Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 • Wilde appel (Malus sylvestris)
 • Hazelaar (Corylus avellana)
 • Gelderse roos (Viburnum tinus)
 • Meidoorn (Crataegus monogyna)
 • Kornoelje (Cornus mas)

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op maandag 25 september 2023
Nieuwsoverzicht