Toelage bij activiteit met herbruikbare bekers

Sinds 15 juni 2023 is het serveren van drank in wegwerpbekers bij evenementen verboden. Gebruik je herbruikbare bekers bij je evenement of activiteit? Dan betalen we tot 50% van de kosten terug.

Het serveren van drank in wegwerpbekers is voortaan verboden bij evenementen. Er is een uitzondering voor petflessen en blikjes. Bij gebruik van petflessen en blikjes moeten eventorganisatoren een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 95% van de gebruikte blikjes en petflessen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2025 valt ook deze uitzonderingsregel weg.

Drank serveren in glazen mag wel op voorwaarde dat de veiligheid dit toelaat. Maak je gebruik van herbruikbare bekers? Dan voorzien we een subsidie.

Subsidie voor herbruikbare bekers

We voorzien een toelage voor Beernemse verenigingen, organisaties, instellingen die gebruik maken van herbruikbare bekers voor evenementen die plaatsvinden in Beernem en een openbaar karakter hebben.

De toelage bedraagt maximum 50% van het bedrag van de eindfactuur voor huur of aankoop van herbruikbare bekers en duurzaam cateringmateriaal, incl. leveringskost en waskost. 

Elke vereniging kan jaarlijks maximaal 2 aanvragen doen voor een maximumsubsidie van € 500,00 (inclusief btw) per jaar. 

Meer info

Klik hier voor alle info over de subsidie herbruikbaar cateringmateriaal.

op woensdag 12 juli 2023
Nieuwsoverzicht