Maaien van de bermen

Het maaien van bermen gebeurt tweemaal per jaar volgens het Vlaamse Bermbesluit, met een eerste maaibeurt na 15 juni en een tweede na 15 september. We maaien dus in principe niet in de maand mei, tenzij het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is (zichtbaarheid op kruispunten). Het nieuwe bermbeheerplan laat toe dat er op enkele plaatsen toch in de maand mei wordt gemaaid.

Sommige bermen zijn immers nog zeer voedselrijk, waardoor grassen er zeer hoog en fors kunnen uitgroeien. Hierdoor worden bloemen en kruiden  snel overgroeid. Door een aantal jaren net wél in mei te maaien en het maaisel af te voeren, daalt de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem waardoor bloeiende planten meer kansen krijgen.

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op maandag 08 mei 2023
Nieuwsoverzicht