Meld dode vogels via gratis influenzalijn

Vind je een dode vogel? Meld dit dan aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800 99 777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek. Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar de kadavers verwijderen.

Vogelgriep

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft. Gezien deze nieuwe epidemiologische situatie wil Agentschap Natuur en Bos onze inwoners informeren over de te nemen acties en maatregelen met betrekking tot de wilde vogels.

Verwijderen van vogelkadavers

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden.

Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over enkele kadavers , dan kan je ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde. Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren.

Draag altijd wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst een FFP2-mondmasker) bij het aanraken van kadavers en zieke vogels. Latexhandschoenen zijn ideaal. Personen met verminderde immuniteit mogen absoluut geen zieke of dode vogels aanraken.

Meer informatie

op vrijdag 24 maart 2023
Nieuwsoverzicht