Nieuwsbrief werken Scherpestraat / Beernemstraat – Update 17 februari 2023

Hier volgt een update van de werken in de Scherpestraat en de Beernemstraat.

Scherpestraat

De riolering in de Scherpestraat is al een tijdje aangelegd. Door de natte ondergrond van de laatste maanden hebben we jammer genoeg de bovenbouw (fundering en straat) nog niet volledig kunnen aanleggen tot aan het kruispunt met de Zuiddammestraat. We blijven dit verder opvolgen.

Kruispunt Beernemstraat-Akkerstraat-Berendonkstraat-Zuiddammestraat

Het kruispunt is in het kader van de werken uitgebroken. Het is enkel toegankelijk voor fietsers en plaatselijke bewoners.

Beernemstraat – ter hoogte van de huisnummers 63-67.

In de Scherpestraat hebben we op bepaalde plaatsen wanden in de grond moeten maken om het grondwaterpeil tussen deze wanden op een veilige manier te kunnen verlagen. Ook in dit stuk van de Beernemstraat zijn we, omwille van veenlagen in de ondergrond, bezig met het maken van ondergrondse wanden.
Eens dit volledige klaar is, vermoedelijk midden maart, kan de aannemer ook hier starten met de aanleg van de riolering.

De Beernemstraat ter hoogte van de huisnummers 63-67 is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Beernemstraat – ter hoogte van de huisnummers 56-62 (kruispunt Rogierveldstraat)

Vanaf maandag 20 februari start de aannemer met de aanleg van de riolering ter hoogte van deze woningen. Hiervoor zal 1 baanvak uitgebroken worden. Bewoners van de Beernemstraat tussen de twee werkzones kunnen over het andere baanvak hun woning bereiken via Oedelem. De Rogierveldstraat zal vanaf de Beernemstraat niet bereikbaar zijn, maar enkel via de Akkerstraat.

Bewoners van deze werkzone zullen via de aannemer nog concrete informatie ontvangen over de toegankelijkheid van hun woning met de wagen.

Omleiding

De omleiding voor auto’s is via de Akkerstraat / Beekstraat of via de Hoornstraat / Schipperstraat. Voor fietsers is er een omleiding voorzien via de Scherpestraat / Zuiddammestraat / Hogenakker. Zij kunnen dus wel langs het kruispunt passeren.

De Berendonkstraat is enkel bereikbaar vanuit de Akkerstraat, de Zuiddammestraat via de Hoornstraat, de Rogierveldstraat via de Akkerstraat.

Ophaalpunten voor afvalophaling

Er zijn ophaalpunten voor afvalophaling op volgende locaties:

 • kruispunt Berendonkstraat / Akkerstraat
 • kruispunt Zuiddammestraat / Hogenakker
 • Scherpestraat ter hoogte van huisnummer 31A
 • kruispunt Beernemstraat / De Lange Stukken (dit punt is aangepast in het kader van de werken ter hoogte van de Rogierveldstraat)

Woon je tussen de werkzone en een ophaalpunt, dan vragen we je om je afval naar het ophaalpunt te brengen.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je de afvalzak meeneemt.

Info over de werken?

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij

 • de dienst Infrastructuur, infrastructuur@beernem.be, 050 28 90 81
 • de buurtambassadeurs:
  • Vermeire Daniel Vermeire, Berendonkstraat 18, 0470 88 05 46
  • Pieter Eykelberg, zuiddammestraat 1b, 0496 56 46 45
 • Aquafin, contact@Aquafin.be, 03 450 45 45
op vrijdag 17 februari 2023
Nieuwsoverzicht