Nieuwsbrief werken Scherpestraat / Beernemstraat – Update 14 juli 2023

Voor het bouwverlof van de aannemer (17 juli - 4 augustus) geven we je graag nog een update van de werken.

Scherpestraat

Door problemen met de ondergrond en onderlagen ontbreekt nog een stuk asfalt tussen de Zuiddammestraat en huisnr. 44. Aan de hand van bijkomende proeven zijn we op zoek naar de beste manier om tot een duurzaam wegdek te komen. Tegen eind augustus zou dit ontbrekende stuk asfalt moeten aangelegd zijn.

Beernemstraat

Ook in dit stuk hadden we problemen met de ondergrond. Aan de hand van verschillende proefvakken met verschillende technieken hebben we de beste opbouw van het wegdek bepaald voor deze zone. De aannemer is ondertussen begonnen aan die opbouw.

Na het bouwverlof (vanaf week 7 augustus) werkt de aannemer verder aan de fundering. De aanleg van de asfalt is voorzien eind augustus. Daarna worden de stroken naast de rijweg en het fietspad aangevuld.

Zuiddammestraat en Berendonkstraat

Zolang er geen doorgaand verkeer mogelijk is in de Scherpestraat – Beernemstraat worden er in de Zuiddammestraat en de Berendonkstraat enkel voorbereidende werken uitgevoerd in de berm. Het afsluiten van de straat zal vermoedelijk begin oktober zijn. Zodra we zicht hebben op de concrete timing brengen we je op de hoogte.

Fietsers

De route voor de fietsers blijft voorlopig behouden: Scherpestraat – Zuiddammestraat – Hogenakker – Knesselarestraat.
We merken dat sommige fietsers het nieuwe fietspad in de Beernemstraat al gebruiken. Dit is op eigen risico. Vlak naast het fietspad is er een put. Omdat dit niet veilig is, stellen we het fietspad nog niet open.

Sluipverkeer vermijden

We stellen vast dat automobilisten toch proberen in de werkzone te rijden ondanks de verbodsborden voor niet-plaatselijk verkeer. Hierdoor veroorzaken ze (vaak onbedoeld) schade aan de reeds uitgevoerde, maar nog niet-voltooide, werken.

Daarom moeten we jammer genoeg, voor de plaatselijke bewoners, de toegang beperken. We zorgen ervoor dat bewoners altijd één uitweg hebben, maar we moeten de doorgang op sommige plaatsen onmogelijk maken:

 • Het kruispunt Berendonkstraat-Zuiddammestraat-Beernemstraat-Scherpestraat is niet toegankelijk voor voertuigen. Zo kunnen fietsers veilig de omleiding volgen.
 • In de Beernemstraat, tussen Rogierveldstraat en huisnr 54, is er geen doorgang mogelijk door het hoogteverschil tussen de reeds uitgebroken rijweg en het stuk dat niet uitgebroken is. De woningen tussen Rogierveldstraat en Hogenakkerweg zijn bereikbaar via de Rogierveldstraat.

Omleiding autoverkeer

De omleiding voor gemotoriseerd verkeer is nog altijd via de Akkerstraat / Beekstraat of via de Hoornstraat / Schipperstraat.

De Berendonkstraat is enkel bereikbaar vanuit de Akkerstraat, de Zuiddammestraat via de Hoornstraat, de Rogierveldstraat via de Akkerstraat.

Ophaalpunten voor afvalophaling

Er zijn ophaalpunten voor afvalophaling op volgende locaties:

 • kruispunt Berendonkstraat / Akkerstraat
 • kruispunt Zuiddammestraat / Hogenakker
 • Scherpestraat ter hoogte van huisnummer 31A
 • kruispunt Beernemstraat / De Lange Stukken (dit punt is aangepast in het kader van de werken ter hoogte van de Rogierveldstraat)

Woon je tussen de werkzone en een ophaalpunt, dan vragen we je om je afval naar het ophaalpunt te brengen.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je de afvalzak meeneemt.

Info over de werken?

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij

 • de dienst Infrastructuur, infrastructuur@beernem.be, 050 28 90 81
 • de buurtambassadeurs:
  • Vermeire Daniel Vermeire, Berendonkstraat 18, 0470 88 05 46
  • Pieter Eykelberg, zuiddammestraat 1b, 0496 56 46 45
 • Aquafin, contact@Aquafin.be, 03 450 45 45
op vrijdag 14 juli 2023
Nieuwsoverzicht