Nieuwe kindergemeenteraad verkiest kinderburgemeester

Op de eerste bijeenkomst van de kindergemeenteraad voor schooljaar 2022 - 2023 hebben de kersverse raadsleden een nieuwe kinderburgemeester verkozen. Aftredend kinderburgemeester Louise Van de Casteele gaf haar sjerp door aan haar opvolger, Silke De Spiegelaere uit het vijfde leerjaar van Stimuland. Proficiat!

Iedere Beernemse school krijgt de kans om twee leerlingen af te vaardigen naar de kindergemeenteraad. De nieuwe leden van de kindergemeenteraad maakten tijdens deze eerste samenkomst kennis met de werking van het gemeentebestuur. Na een korte voorstellingsronde kregen ze ook al de kans om zelf puntjes in de agenda te brengen. Ook de burgemeester was aanwezig om naar de suggesties te luisteren.

De volgende vergadering van de kindergemeenteraad gaat door in januari.

Meer info

Jeugddienst, jeugddienst@beernem.be, 050 28 91 34

op woensdag 16 november 2022
Nieuwsoverzicht