Groenopwaardering Kleuterweelde

In park Kleuterweelde waaien er elk jaar bomen (lorken) om bij stormweer. Deze lorken, die aan de randen van het park staan, hebben te lijden onder de droogte (gedijen best in koudere en nattere streken) waardoor de kruinen afsterven en de wortels hun stevigheid verliezen. Uit veiligheidsoverwegingen verwijderen we de lorken en vervangen we ze door waardevolle bomen en struiken.

Op die manier versterken we de parkrand en wordt het park een waardevol gebied voor fauna en flora.

Kant Stijn Streuvelsstraat

Langs de achtertuinen van de Stijn Streuvelsstraat vervangen we de lorken door nieuwe bomen en struiken.

We planten streekeigen bomen die bijen of vogels aantrekken en wisselen hierbij af met enkele opvallende parkbomen. We planten de bomen op ruime afstand van de perceelsgrens (2 meter).

Kant Hugo Verrieststraat

Door het weghalen van de lorken kunnen we meer kansen geven aan de andere aanwezige, waardevolle bomen (beuk, esdoorn en vogelkers) om mooier door te groeien. Ook creëren we op die manier meer diversiteit in de onderlaag. We sparen de bestaande vegetatie zoveel mogelijk en waar nodig planten we nieuwe struiken aan met de focus op bloei en zaden.

De beukenrij grenzend aan de achtertuinen van de Hugo Verrieststraat is beeldbepalend en versterkt de ecosystemen in het park. Een erkend boomdeskundige onderzocht de beuken in het najaar van 2020. Hieruit bleek dat 17 van de 19 bomen in uitstekende staat zijn. Bij de overige twee bomen was verder onderzoek nodig. Ondertussen heeft onderzoek uitgewezen dat ook deze bomen in goede conditie zijn.

Ingang park

Aan de ingang van het park (kant Sint-Andreaslaan) planten we aan weerszijden van de oprijlaan een linde als welkomstboom. Langs de oprijlaan zelf komen er ook nog een viertal lindes.

Langs de oprijlaan staan er op sommige plaatsen veel berken dicht op elkaar. We vellen een aantal berken zodat de overgebleven berken mooier kunnen uitgroeien.

Heraanplant van bomen

We vellen de bomen in december 2022. De heraanplant volgt in januari en februari 2023. Welke bomen planten we aan?

Boomsoorten: Meelbes (Sorbus terminalis), Hopbeuk (Ostrya carpinifolia), Monpellier Esdoorn (Acer monspessulanum), Honingboom (Sophora japonica), Veldesdoorn (Acer campestre), Haagbeuk (Carpinus betulus), Berk (Betula pendula), Zomerlinde (Tilia Platyphyllos), Olm (Ulmus ‘Dodoens’), Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum).

Struiksoorten: Vlier (Sambucus nigra), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Wilde appel (Malus sylvestris), Hazelaar (Corylus avellana), Gelderse roos (Viburnum tinus), Meidoorn (Crataegus monogyna), Kornoelje (Cornus mas).

Omgevingsvergunning en kapvergunning

Voor het vellen van de bomen hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning is deels verleend en deels geweigerd. Voor de bomen waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd, moeten we een kapvergunning aanvragen aangezien ANB (Agentschap Natuur en Bos) delen van het park aanziet als bos. Deze kapvergunning is ondertussen aangevraagd.

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op dinsdag 08 november 2022
Nieuwsoverzicht