Buurtoppepper in je straat

Wil je een buurtfeest, speelstraat, sneeuwstraat houden met een extraatje? Dit kan een warme drink met de buren zijn, het versieren van de straat in kerstsfeer, een spelnamiddag met de kinderen uit de straat,…? Dan kan je een buurtoppepper ontvangen. Dit is een financieel duwtje van €100,00.

Alle initiatieven van bewoners of buurtcomités die plaatsvinden in de maanden december 2022 en januari 2023 komen in aanmerking. Wordt je buurtinitiatief goedgekeurd, dan ontvang je automatisch de buurtoppepper van € 100,00.

Vraag je buurtoppepper aan

Doe je aanvraag voor het buurtfeest, speelstraat of sneeuwstraat vier weken op voorhand online via het e-loket bij ‘buurtfeest’, ‘speelstraat’ of ‘sneeuwstraat’.

Meer info

Bij de dienst Feestelijkheden, feestelijkheden@beernem.be, 050 28 91 48

op donderdag 01 december 2022
Nieuwsoverzicht