Oeverversteviging ter hoogte van de jachthaven

In opdracht van de Vlaamse Waterweg wordt de oever van het Kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de jachthaven hersteld. Uit eerdere inspectie bleek de bestaande oever te verzakken. Hierdoor zou het loopvlak van de steiger binnen afzienbare tijd in het water belanden. Om dit te vermijden besliste De Vlaamse Waterweg nv in overleg met de Beernemse Watersportvereniging (BWSV) een nieuwe oeververdediging aan te brengen in damplanken.

Het einde van de werken is voorzien eind 2022.

Omwonenden die ernstige hinder of schade ondervinden, kunnen contact opnemen met de Vlaamse waterweg via info@vlaamsewaterweg.be.

op maandag 24 oktober 2022
Nieuwsoverzicht