Verplicht conformiteitsattest bij verhuring

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest toont aan dat de woning voldoet aan de minimale vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het attest kan enkel worden afgeleverd nadat een woningcontroleur ter plaatse is geweest om een conformiteitsonderzoek uit te voeren en de woning voldoet aan de minimale vereisten op vlak van woningkwaliteit. De woningcontroleur zal ook iedere ruimte opmeten om de bezettingsnorm te bepalen.

Wat zijn de minimale vereisten op vlak van woningkwaliteit?

Wie in Vlaanderen een woning of appartement verhuurt moet er voor zorgen dat deze voldoet aan een aantal minimale kwaliteitseisen zoals bepaalt in de Vlaamse Codex Wonen.

Deze minimale kwaliteitseisen zijn bepaald op vlak van stabiliteit, veiligheid, gezondheid, comfort, isolatie en brandveiligheid. Concreet kijkt de woningcontroleur naar aanwezigheid van rookmelders, gezond binnenklimaat, veiligheid van de technisch installaties, veiligheid van trappen en balustrades, aanwezigheid van CO-gevaar…

Je vindt de minimale vereisten op www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen

Wat zijn nu de voordelen van een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest verzekert dat de woning (op het moment van de controle) veilig en gezond is en over een minimum aan comfort beschikt.

Bij huurgeschillen zal de vrederechter het conformiteitsattest als een indicatie zien dat de woning bij de start van de huurovereenkomst aan de kwaliteitsnormen voldeed.

Voor een aantal steunmaatregelen (bv. huursubsidie) is een conformiteitsattest een vereiste.

Wie kan dit aanvragen?

De eigenaar / verhuurder kan een conformiteitsattest aanvragen bij De Woonwinkel. 

Is een conformiteitsattest verplicht in Beernem?

Het werkingsgebied van De Woonwinkel bestaat uit Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout en Zedelgem.

Binnen dit werkingsgebied komt er vanaf 2024 een verplichting tot het hebben van een geldig conformiteitsattest voor alle woningen die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats. De verplichting is van toepassing bij elke herverhuur of nieuwe inhuurname bij huurwoningen met een bouwjaar van 50 jaar of ouder. 

Meer info en aanvragen

Bij De Woonwinkel, info@dewoonwinkel.be, 050 250 138, www.dewoonwinkel.be en www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

op maandag 17 oktober 2022
Nieuwsoverzicht