Vogelgriep in Beernem

Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, heeft op 21 september 2022 vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Beernem (=haard). Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraak.

De dieren zijn geruimd maar rond het getroffen bedrijf worden beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.

Beschermingszone en bewakingszone

De beschermingszone (straal van 3 km) omvat een groot deel van onze gemeente en een deel van Aalter. In de beschermingszone zijn volgende maatregelen van toepassing: blanco procedure (favv-afsca.be)

De bewakingszone (straal van 10 km) omvat een deel van onze gemeente, delen van Aalter, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt en Wingene. In de bewakingszone zijn volgende maatregelen van toepassing: blanco procedure (favv-afsca.be)

Maatregelen 

In de beschermingszone (straal van  3 km) en bewakingszone (straal van 10 km) zijn onder meer volgende maatregelen van kracht:

  • Er is een ophokplicht /afschermplicht, ook voor particulier gehouden pluimvee (alle soorten gevogelte).  Alle pluimvee en hobbypluimvee moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Professionele pluimveehouders moeten een inventaris opmaken. Ze krijgen de lijst van het  FAVV en moeten deze lijst ook terug aan hen bezorgen. Hobbyhouders (ook gezinnen die één of enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben) moeten hun dieren ophokken, maar hoeven geen inventaris binnen te brengen.
  • Vinkenzettingen kunnen NIET doorgaan. Houders binnen de zone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
  • Duivenhouders in de 3 km zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden. Duivenhouders gelegen in de 10 km zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen MAAR mogen niet deelnemen aan wedstrijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de afgebakende gebieden zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten onmiddellijk aan het FAVV  worden gemeld

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen.

Vragen

Heb je vragen rond de uitbraak of de maatregelen die van kracht zijn kan je contact opnemen met de influenzalijn van het FAVV op het nummer 0800 99 777

Meer info

Voor een gedetailleerde beschrijving van de beschermingszones en de  maatregelen die gelden in deze zones, kan je terecht op deze link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

op woensdag 21 september 2022
Nieuwsoverzicht