Heb jij de verwarmingspremie al ontvangen?

Deze premie wordt toegekend aan elk gezin dat beschikte over een elektriciteitscontract voor de woonplaats op 31 maart 2022.

De premie wordt normaal gezien verrekend in het voorschot dat je betaalt. Je kan online controleren of je de premie automatisch ontvangt. Ga daarvoor naar de website van de FOD Economie.

Denk je recht te hebben op de verwarmingspremie, maar sta je niet op de lijst van ontvangers? Dan kan je via dezelfde website een aanvraag indienen.

Meer info: FOD Economie

op vrijdag 05 augustus 2022
Nieuwsoverzicht