Onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Omwille van de aanhoudende droogte is het momenteel in gans de provincie verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Op dit tijdelijk onttrekkingsverbod zijn er een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen op het tijdelijk onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen

  • onttrekkingen met weidepompen voor het drenken van vee in weiden
  • onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels
  • onttrekkingen door hulpdiensten (brandweer) in geval van nood wanneer er geen alternatief is om aan water te geraken
  • onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op voorwaarde dat er geen risico is op puntvervuiling
  • waterbeheerders die hiervoor een machtiging kregen

Waar kan je wel nog water capteren?

In het kanaal Brugge-Gent is het ter hoogte van de Sint-Jorisstraat wel nog mogelijk om water te halen mits melding of vergunning bij De Vlaamse Waterweg. Dit is de enige plaats waar het is toegestaan op ons grondgebied. 

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning:

Voor het capteren werden er vaste punten langs de waterwegen aangeduid. Mobiele watercaptaties moeten verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Voor Beernem is dit ter hoogte van de Sint-Jorisstraat. Een uitzondering geldt wel voor aangelanden.

Meer info

Waterschaarste | Provincie West-Vlaanderen

Droogtemaatregelen | Vlaanderen.be

op dinsdag 19 juli 2022
Nieuwsoverzicht