Verhogen van de verkeersveiligheid wijk Turkije

Tijdens de bewonersvergadering in het najaar van 2021 hebben we de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid van de wijk Turkije besproken met de bewoners van de Burgemeester Claeysstraat, Stationsstraat (deel gemeenteweg), Parkstraat (deel gemeenteweg), Oude Vaartstraat, Kannunnik Davidstraat, Guido Gezellestraat en Stijn Streuvelstraat. We stelden een plan voor dat goed onthaald werd. De bijkomende suggesties van de bewoners werden besproken in de verkeerscommissie.

De voorgestelde wijzigingen aan het verkeersreglement zijn ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu komen we aan de volgende stap: de uitvoering.

We starten met volgende aanpassingen:

  • Het plaatsen van een ‘knip’ in de Oude Vaartstraat, vlakbij de Kanunnik Davidstraat: Er staan grote bloembakken met gepaste verbodsborden plaatsen. Fietsers zullen door kunnen, auto’s en moto’s niet meer.
  • Het invoeren van zone 30
  • Het invoeren van éénrichtingsstraat in de Burgemeester Claeysstraat
  • Het markeren van de parkeerstroken in de B. Claeysstraat. Hier en daar plaatsen we ook enkele gele paaltjes die ervoor zorgen dat er een wegversmalling is ook al staan er geen auto’s geparkeerd. Bij een mogelijks definitieve invoering is het de bedoeling op die locaties boomvakken met een boom te maken. Dit werkt snelheidsremmend en maakt de straat groener en aantrekkelijker.
  • Het plaatsen van een wegversmalling aan het kruispunt Stationsstraat/Oude Vaartstraat: ook hier werken we eerst met een tijdelijke opstelling van gele paaltjes en markering. Na het invoeren van de zone 30 worden ook de wegversmallingen opgebroken in de Kan. Davidstraat, Guido Gezellestraat en Stijn Streuvelstraat. Aan het begin van deze straten komt een parkeerverbod door middel van gele wegmarkering.

We hebben de nodige borden besteld. Van zodra we deze ontvangen, starten we. We streven ernaar bovenstaande punten voor het bouwverlof uit te voeren.

In een tweede fase voorzien we:

  • Een fietsstraat in de Stationsstraat
  • Accentuering van het kruispunt Stationsstraat/Oude Vaartstraat met gekleurde verf.

Deze maatregelen passen in een groter geheel van maatregelen in het kader van de verbetering van de schoolroutes. We kunnen hiervoor in september een subsidie aanvragen. We kunnen pas na de (hopelijk) toekenning van de subsidie starten met de uitvoering (zoals de subsidievoorschriften voorschrijven).

Tot slot wordt ook een voetpad aangelegd in de Oude Vaartstraat tussen Stationsstraat en Lemahieu. Dit wordt ingepland na het bouwverlof, maar kan nog wat schuiven afhankelijk van andere dringende interventies.

Voor twee zaken zijn we afhankelijk van externen: extra voorsignalisatie op de gewestweg voor het verbod af te slaan +3,5t en het gebruik van de parking Lemahieu door het publiek in het weekend. Hiervoor leggen we contact met de betrokkenen.

opmerkingen of suggesties?

Bij het invoeren van de maatregelen zal het voor iedereen even wennen zijn aan de nieuwe toestand. Dit kan tijdelijk voor wat extra chaos zorgen. Na de inloopperiode horen we graag je bevindingen. Deze kan je melden via mobiliteit@beernem.be

op donderdag 07 juli 2022
Nieuwsoverzicht