Strenge vergunningsvoorwaarden bij bronbemaling zwembad

Bronbemaling is het onttrekken van water uit een bouwpunt door middel van een zuigpomp. Ook in de bouwput van het zwembad in sportpark Drogenbrood is er momenteel bronbemaling. Om optimale infiltratie van water te realiseren, moet FARYS rekening houden met enkele voorwaarden.

Na studie en advies hebben we onderstaande voorwaarden opgenomen in de vergunning:

  • De bemaling is beperkt tot 100 dagen en enkel voorzien tot de betonnen kuip in aangelegd.
  • Natuurlijke infiltratie: het bemalingswater komt terecht in de Kallemoeiebeek met als doel de rode beuken te vrijwaren van droogte. Er is een opvolging voorzien door een boomverzorger om te zorgen dat de bomen niet onder droogtestress komen. Daarnaast is er een sleuf gegraven in de hoek van de perceel aan de atletiekbaan waar het bemalingswater deels kan infiltreren. In de beek zijn bufferkussens geplaatst om de infiltratie te optimaliseren zodat het water zoveel mogelijk plaatselijk terug kan indringen naar de grondwatertafel.
  • Verderop wordt het resterende bemalingswater afgevoerd via ‘t Fort naar de wijk Gevaerts waar het in de vaart komt. Het debiet aan ‘t Fort is al fors afgenomen zodat de afvoer zeer beperkt is.
  • Na studie is besloten om het bemalingswater niet te hergebruiken door de overvloedige aanwezigheid van ijzer.
  • Het bestaande bufferbekken is niet weerhouden voor het bemalingswater omdat dit bekken bij hevige of langdurige regen het overtollige water opvangt. Dit gebruiken als bemalingsbuffer zou kunnen leiden tot wateroverlast bij hevige regenval.

Met deze aanpak is gekozen voor een optimale infiltratie in combinatie met een robuust plan bij mogelijke wateroverlast, terwijl de bomen worden gevrijwaard. Het resultaat is dat we bijna alle opgepompte water terug in de watercyclus brengen.

op vrijdag 24 juni 2022
Nieuwsoverzicht