Resultaten enquête speelplein Beukendreef

In het kader van de vernieuwing van speelplein Beukendreef, konden buurtbewoners, leden van de betrokken jeugdbewegingen en bezoekers van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) een enquête invullen.

Deelnemers enquête

Er werden in totaal 404 brieven verspreid in de wijken rondom speelplein Beukendreef. 46 mensen, of 11,4%, vulden de enquête in. 

Jeugdvereniging Oranje Beernem maakt ook regelmatig gebruik van het speelplein. De leiding en (ouders van) leden konden ook de enquête invullen. Deze werd 30 keer ingevuld: 6 keer door een ouder van een lid en 24 keer door de leden van het leidingsteam.

Daarnaast werden de leden van Oranje Beernem, de kinderen in de kinderopvang in de Beukendreef en de leden van de Kindergemeenteraad ook op een actievere manier bevraagd. Door blokjes in stemdozen te stoppen, konden ze aangeven welke thema's ze belangrijk vonden. 54 leden van Oranje voerden de stemming uit. In de kinderopvang namen 19 kinderen deel. 13 leden van de Kindergemeenteraad brachten ook hun stem uit.

Conclusie enquête

De voorkeur voor speelimpulsen ligt bij de bevraagde groepen in dezelfde lijn: glijden, schommelen en klimmen. Toegankelijkheid voor alle kinderen is belangrijk, met of zonder beperking. 

Er is ook nood aan een speelplein met een 'groen' karakter. Gras is de overduidelijke eerste keuze als ondergrond. Daarnaast wordt er ook gevraagd om aandacht te hebben voor toegankelijkheid voor bv. rolstoelgebruikers. 

Er wordt ook gevraagd naar picknickbanken en voldoende vuilnisbakken. 

Meer details kun je lezen in het participatieverslag. 

Meer info

Jeugddienst, jeugddienst@beernem.be, 050 28 91 34

op dinsdag 21 juni 2022
Nieuwsoverzicht