Beernem wil samenwerkingsverbanden aanscherpen

Beernem onderzoekt verschillende pistes van versterkte samenwerking en wil door het bundelen van de krachten klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Vanuit de bestuurskrachtmeting die Beernem eerder liet uitvoeren kwam schaalvergroting naar voor als aanbeveling. Ook Vlaanderen ijvert voor schaalvergroting, hetzij door samenwerking tussen gemeenten, hetzij door een fusie tussen gemeenten.

Er komen namelijk heel wat uitdagingen op ons af. Taken worden steeds meer overgeheveld van bovenlokale naar lokale besturen zoals bv. de organisatie van het vaccinatiecentrum, de opvang van vluchtelingen, de organisatie van de bestuurlijke handhaving… Bovendien stellen we een ‘war of talent’ vast en wordt het moeilijker om bepaalde vacatures in te vullen.

Schaalvergroting, hetzij door samenwerking hetzij door fusie, kan dus zeker een oplossing zijn om gewapend naar de toekomst te kijken. Veel meer dan vroeger werken we projectmatig samen met gemeenten in de Brugse regio. Door deze samenwerkingsverbanden onderhouden we goede contacten met de naburige gemeenten.

Het was dan ook evident dat Beernem ook bij Oostkamp ging aankloppen om een samenwerking en financiële participatie te bespreken voor de bouw van het nieuwe zwembad. Maar op het Beernemse voorstel tot ambtelijke samenwerking werd niet ingegaan. Oostkamp stelde enkel een bestuurlijke samenwerking (lees: fusie) voorop als voorwaarde om in de kostprijs van het zwembad te participeren. De Vlaamse fusiebonus, de schuldkwijtschelding van € 500 per inwoner, zou hiervoor aangewend worden. Beernem kon hier niet mee akkoord gaan.

Het aangaan van een fusie met Oostkamp en het aanwenden van de fusiebonus als financiële participatie in het dossier van het nieuwe zwembad van Beernem vond Beernem een te enge voorwaarde.

Beernem wil nu eerst onderzoeken welke mogelijkheden en partners er zijn om schaalvergrotend samen te werken. Het spreekt voor zich dat we voor het toekomstverhaal van Beernem de inwoners, de medewerkers en de gemeenteraad nauw zullen betrekken.

Beernem sterk uitgebouwde gemeente

Het syntheserapport van de bestuurskrachtmeting bevestigt dat we goed bezig zijn. Beernem is een bruisende gemeente waar we op het gebied van sport, cultuur, zorg en dienstverlening zeer goed scoren, veel hoger dan het Vlaams gemiddelde. We zijn de meest groene gemeente van West-Vlaanderen en beschikken over een sterk sociaal weefsel met geëngageerde vrijwilligers en goed uitgebouwde verenigingen.

Dit is onze identiteit en het is belangrijk dat onze identiteit herkenbaar blijft als we uitgedaagd worden om naar de toekomst toe schaalvergrotend te werken. Het einddoel hierbij is en blijft een toegankelijke, burgernabije dienstverlening voor al onze inwoners.

op vrijdag 03 juni 2022
Nieuwsoverzicht