Nieuwsbrief rioleringswerken Sijselestraat – Update 2 juni 2022

De eerste fase van de werken (Danegemstraat) loopt bijna ten einde. Vanaf 13 juni start fase 2 van de werken. Dan werkt de aannemer in de Sijselestraat vanaf de Danegemstraat richting Sijsele. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.

Fase 1

De eerste fase van de werken (Danegemstraat) verloopt vlot. Normaal gezien wordt morgen (vrijdag) de onderlaag asfalt gegoten. Als dit morgen (door onvoorziene omstandigheden) niet zou lukken, wordt de onderlaag dinsdag gegoten.

In de loop van volgende week zal de aannemer de bermen nog verder aanleggen. Eens dit ook klaar is, wordt de Danegemstraat opengesteld voor verkeer. Men kan dan over de onderlaag rijden.

De toplaag asfalt wordt pas gegoten samen met de Sijselestraat (fase 2). We houden je op de hoogte van deze timing.

Fase 2

Vanaf 13 juni start fase 2 van de werken. Dan werkt de aannemer in de Sijselestraat vanaf de Danegemstraat richting Sijsele. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.

De uit te voeren afkoppelingswerken op privaat starten pas na het bouwverlof, ten vroegste vanaf 8 augustus.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet door de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een WIT bord en enkel op volgende locaties:

  • In de omgeving van Danegemstraat 13
  • Kruispunt Danegemstraat met Sijselestraat

Plaats dus geen vuilniszakken in de werfzone zelf. Woon je in de werfzone dan vragen we om je afval naar een van beide ophaalpunten te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door de werken is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om het afval naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afval meeneemt.

Actuele stand van zaken

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor een actuele stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij de dienst Infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.30 en 16.00 u) of via infrastructuur@beernem.be.

De informatie van de infoavond - die begin dit jaar plaatsvond - kan je terugvinden op Rioleringswerken Sijselestraat tussen Praatstraat en Danegemstraat - Gemeente Beernem 

op donderdag 02 juni 2022
Nieuwsoverzicht